• bilgi@psikomektep.com
  • 0530 461 22 32
sample87
profile-sample4

Uzm Psk. Fulya A. FİŞENGİ MUTKİLİOĞLU


Daha detaylı bilgilendirmeler için lütfen bizimle iletişime geçiniz.


SANAL GERÇEKLİK İLE SINAV KAYGISI

Psikomektep ailesi olarak kurulduğumuz günden itibaren danışanlarımıza günlük hayatın çıkmazlarından çok daha karmaşık olan kişilik bozukluklarına kadar geniş bir yelpazede bilimsel, etik, insani değerler çerçevesinde hizmet vermekteyiz.


Sınava girmeden sınav anını nasıl yaşayabilirsiniz?

Sınava bu kadar az zaman kalmışken karşılaşabileceğiniz tüm sorulara hazırlandığınız gibi sorunlara da hazırlanmak istediğinizin bilincindeyiz.


Peki sınava girmeden sınav anını nasıl yaşayabilirsiniz?

Geliştirmiş olduğum sanal gerçeklik gözlüğü ile sizlere sınav anını deneyimletiyorum. 3 boyutlu bir şekilde kendinizi her şey birebir sınav salonu ile aynı bir sınav salonunda buluyorsunuz. Gözetmenler, başka öğrenciler, sınav kurallarının okunması, kimlik kontrolünün yapılması gibi sınav esnasında karşılaşacağınız tüm süreçleri deneyimliyorsunuz. Bu sırada nabız ölçümünüz yapılıyor. En çok kaygılandığınız anlar neresi (Sınav kurallarının okunması, kimlik kontrolü yapılması yada sınava başlayabilirsiniz yönergisini duyduğunuz an vb.), bu anlarda kaygınızı nasıl kontrol altında tutabilirsiniz gibi sorulara birlikte cevap buluyoruz.

  Çalışmanın ve Yöntemin Tüm Hakları Saklıdır. ® 

Sanal Gerçeklik ile Sınav Kaygısı Çalışmaları

Kaygı, eğitim alanında yapılan çalışmalarda sıklıkla yer alan değişkenlerden birisi olmuştur. Okullarda kaygının en yoğun yaşandığı anlar sınavlardır. Bu noktada sınav kaygısı özel bir kaygı çeşidi olup, bireyin değerlendirilmesi söz konusu olduğunda hissedilen korkuyla karışık bir tedirginlik duygusudur. Sınav kaygısı birçok ülkede ilkokuldan sonraki eğitim ve öğretime hazırlanmada yoğun olarak yaşanan ve beraberinde birçok olumsuzluğu getiren güncel bir konudur. Dolayısıyla sınav kaygısı, öğrencilerin duygusal, mesleki ve akademik durumunu etkileyen önemli bir sorundur. Kaygının, çocukların sınav performansı üzerinde olumsuz etkilerinin bulunması nedeniyle sınav öncesi ve sırasında deneyimlenen kaygıyı anlamak ve yaygın olumsuz sonuçlarını engellenmesi amacıyla birçok strateji geliştirilmiştir. Unutulmamalıdır ki sınav kaygısı, sınav öncesi, sınav sırası ve sınav sonrası yaşanan bir kaygı durumudur. Ancak literatürdeki bilgiler ışığında sınav öncesi ve sınav sırasındaki kaygı durumunun sınav başarısını etkilediği bilinmekte bunun yanı sıra öğrencilerden alınan geri bildirimler sonucunda sınav esnasındaki başarmışlık hissinin de sınav sonrasında yaşanan kaygı durumunun etkilediği bilinmektedir. Tüm bu bilgiler ışığında söz konusu teknik sınav öncesinde uygulanması ve sınav anını deneyimletmesi ile sınav öncesi ve sınav sırasındaki kaygıyı kontrol altına almakta ve dolayısı ile sınav sonrasındaki kaygı düzeyine de etki edecek şekilde geliştirilmiştir.

Geliştirilen teknikte çocuklarda sınav kaygısının ölçülmesine yönelik testlerden oluşan ölçme sistemleri ve yüksek kaygının giderilmesine yönelik stratejiler uygulanmaktadır. Sınav kaygısını azaltmaya ve sınav performansını arttırmaya odaklanan stratejiler; sınav kaygısının duygusal (duygusallık bileşeni), bilişsel (endişe bileşeni) ve davranışsal (çalışma becerileri) bileşenlerine yönelik eğitimlerdir. Çocuklar alınan yardımlar veya eğitimler sonucunda öğrendiği bilgileri ve teknikleri, sadece asıl sınav öncesinde yapılan deneme sınavlarında deneyebilmektedir. Söz konusu deneme sınavlarında bulunan gerek gözetmen öğretmenin gerekse diğer sınava giren öğrencilerin birbirlerini tanıması, sınav kurallarının okunmaması, kimlik kontrolünün yapılmaması gibi öğrencilerde asıl sınavda kaygılarını artırıcı etkenlerin mevcut olmaması, çocukların söz konusu bilgi ve teknikleri asıl sınava girene kadar deneyememesine ve bu da çocukların söz konusu asıl sınava girdiklerinde öğrendiği teknikleri uygulayamamasına neden olmaktadır.

Sonuç olarak yukarıdaki problemlerin varlığı ve mevcut çözümlerin yetersizliği, ilgili teknik alanda bir geliştirme yapmayı zorunlu kılmıştır.

Geliştirilen tekniğin ana amacı, canlandırılan sınav ortamına ait bir videonun öğrencilere sanal gerçeklik gözlüğü vasıtasıyla izletilerek sınav anını deneyimletmesi ve bu esnada öğrencinin nabız artışlarından alınan nicel verilerin uzmana anlık olarak aktarılması ve aynı zamanda işlem sırasında öğrencideki fiziksel değişimlerin gözlenerek kaygı düzeyinin ölçülmesinin sağlanmasıdır. Söz konusu tekniğin bir diğer ana amacı, çocuklara öğrendiği bilgileri ve teknikleri, sanal gerçeklik yardımıyla sınavdan daha önceki bir zaman diliminde deneyebilme şansı sağlanmasıdır. Tüm bunların yanı sıra sanal gerçeklik gözlüğü yardımı ile izletilen videonun uzman görüşüne göre zaman zaman duraklatılarak, öğrencinin kaygısının arttığı noktalar üzerinde daha fazla çalışmasına imkan sağlanmasıdır.

 

Tüm Hakları Saklıdır. ® 

Uzm. Psk. Fulya Aybüke FİŞENGİ MUTKİLİOĞLU